SPF实验兔专业品牌--东方兔业养殖唯一官网(www.dfrabbit.com/shiyantu)
15262157888
中 国 S P F 实 验 兔 优 秀 品 牌 !
 
 

邳州市东方养殖有限公司
    地址:江苏省邳州市解放路2号
    电话:0516-83681355
    传真:0516-86444855